Bản quyền

1. Tất cả mọi tài liệu giảng dạy, nội dung, thông tin v.v… (từ nay về sau được gọi tắt là “Nội dung”) trong “Giáo trình tiếng Nhật ひろば của JITCO”, thuộc bản quyền của JITCO.

2.Việc sử dụng nội dung này để tự học hoặc để giảng dạy tiếng Nhật phi lợi nhuận, phù hợp với mục đích của trang web này, thì không cần phải xin phép.

3.Khi trích dẫn trong phạm vi JITCO cho phép thì cần phải ghi chú như dưới đây. Ví dụ: Nguồn © “Giáo trình tiếng Nhật ひろば của JITCO” Ghi rõ thông tin: Trong bài này có sử dụng một số thông tin từ “Giáo trình tiếng Nhật ひろば của JITCO”

4.Ngoài 2 mục đích trên, nghiêm cấm việc sử dụng, đăng lại hoặc cải biên nội dung của giáo trình để sử dụng cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích khác mà không xin phép. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với JITCO. Tuy nhiên không phải bất cứ trường hợp nào liên hệ đến cũng được cấp phép cho sử dụng. Xin quý vị lưu ý.

5.Khi sử dụng nội dung tài liệu giảng dạy này, nếu không tuân thủ những điểm ghi trên sẽ bị xử lý theo quy định đối với thành viên hoặc chính sách trang chủ của JITCO.

https://www.jitco.or.jp/ja/privacy.html