คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับการลงทะเบียนเป็นสมาชิก และการยกเลิกเป็นสมาชิก

Q. ผู้ที่ไม่ได้เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างข้าพเจ้า จะสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้หรือไม่

ดูคำตอบ

A. ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ที่สอนภาษาญี่ปุ่นก็สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ แต่เนื่องจาก “ลานอุปกรณ์การสอน” นี้ เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น จึงอาจไม่เหมาะกับผู้ที่กำลังจะเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น

Q. ที่บริษัทมีเมลแอดเดรสเพียงที่อยู่เดียว แต่มีผู้รับผิดชอบด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น 3 คน

ดูคำตอบ

A. แม้จะใช้เมลแอดเดรสเพียงที่อยู่เดียวกันก็ตาม แต่ชื่อแอคเคานต์ต่างกัน ก็สามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้ ระบบการทำงานของเว็บไซต์เช่น “รายการโปรด” ซึ่งทำให้สามารถรวบรวมอุปกรณ์การสอนที่ใช้บ่อยๆได้สะดวกนั้น หากใช้เป็นส่วนตัวได้ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่า ดังนั้นขอแนะนำให้จดทะเบียนเป็นสมาชิกโดยใช้ชื่อแอคเคานต์ต่างกัน

Q. ลืมชื่อแอคเคานต์เสียแล้ว

ดูคำตอบ

A. ยังสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ได้โดยใช้ชื่อแอคเคานต์อื่น แต่ในกรณีนี้ ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์หน้า “รายการโปรด” เป็นต้น ของแอคเคานต์เก่าได้ จึงแนะนำขอให้จำแอคเคานต์ไว้ให้ได้อยู่เสมอ

Q. ลืมรหัสผ่านเสียแล้ว

ดูคำตอบ

A. กรุณาคลิ๊ก “ผู้ที่ลืมรหัสผ่าน” บนหน้าล็อกอิน และทำตามคำแนะนำ

Q. เปลี่ยนองค์กรต้นสังกัดแล้ว

ดูคำตอบ

A. หลังการล็อกอิน กรุณาแก้ไขข้อมูลในหน้า “แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน” ด้วยตนเอง

Q. อยากเลิกเป็นสมาชิก จะทำอย่างไรดี

ดูคำตอบ

A. ขอให้แจ้งไปยังสำนักงานของ “JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น” ที่ ” ติดต่อสอบถาม

เกี่ยวกับอุปกรณ์การสอนและวัตถุดิบ

Q. ไม่สามารถดาวน์โหลดอุปกรณ์การสอนได้

ดูคำตอบ

A. ไฟล์ PDF ในเว็บไซต์เช่น “มิโดะริ” จะดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Reader ของบริษัท Adobe Systems (ดาวน์โหลดได้ ที่นี่)

Q. ทำอย่างไรจึงจะสามารถนำเสียงที่ดาวน์โหลดไปใช้ในห้องเรียนได้?

ดูคำตอบ

A. หากต้องการฟังในห้องเรียน จำเป็นต้องเชื่อมสายต่อลำโพง กรุณาดูที่นี่

Q. มีอุปกรณ์การสอนอยู่แล้ว แต่ไม่รู้วิธีการสอน

ดูคำตอบ

A. JITCO ได้จัดให้มีการ “สัมมนาด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น” ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อแนะนำวิธีการใช้สอนในห้องเรียนด้วยอุปกรณ์การสอนของ “ลานอุปกรณ์การสอน” โปรดอย่าพลาดการเข้าร่วมสัมมนานี้

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้จากที่นี่