วิธีใช้เว็บไซต์นี้

ยินดีต้อนรับสู่ “JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น ” !

“JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น ” เป็นเว็บไซต์ที่องค์กรความร่วมมือการฝึกงานระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ JITCO จัดทำขึ้น เพื่อสนับสนุนผู้สอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทั้งในประเทศและต่างประเทศ

JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น คืออะไร ?

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค โดยเฉพาะผู้สอนที่มีประสบการณ์น้อย ในการศึกษาเฉพาะด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่คนต่างประเทศ ผู้ที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ และไม่ใช่ภาษาแม่ ก็สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้
ภาษา
โดยคลิ๊กปุ่มเลือกภาษาที่ติดตั้งไว้ที่มุมบนขวา
※อุปกรณ์การสอนใช้ภาษาญี่ปุ่นภาษาเดียว แต่พยายามเขียนภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้
การลงทะเบียน
การลงทะเบียนเป็นสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างไร สมาชิกสามารถใช้อุปกรณ์การสอนได้ทั้งหมด
นอกจากนั้น ยังจัด “My Page” ให้แก่สมาชิกแต่ละคน สมาชิกจึงสามารถประหยัดเวลาในการค้นหาอุปกรณ์การสอนที่เคยใช้ได้โดยไม่ต้องหาซ้ำอีก หากเลือกอุปกรณ์การสอนที่ใช้บ่อยๆ ติดตั้งไว้ใน “Favorites” หรือ “รายการโปรด” ในหน้า My Page
※ขอให้ระวังอย่าลืมชื่อแอคเคานต์และรหัสผ่าน
คอนเทนท์
คอนเทนท์ของ “JITCO ลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่น ” ประกอบด้วย “อุปกรณ์การสอน” และ “ข้อมูล” นอกจากนั้น “อุปกรณ์การสอนจะมีอยู่ 3 ชนิด คือ “ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค “มิโดะริ” ” “กิจกรรมการเรียน” และ “วัตถุดิบ”
อุปกรณ์การสอน
หลังการล็อกอิน ท่านสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดอุปกรณ์การสอนทุกชนิดได้ และในหน้าสำหรับดาวน์โหลดอุปกรณ์การสอน ท่านสามารถอ่านรายการของกิจกรรมการเรียนและวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การสอนนั้นๆ ได้

 • “ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคมิโดะริ ”
  เป็นอุปกรณ์การสอนที่สามารถนำไปใช้เป็นตำราหลักในห้องเรียนได้ ซึ่งวางแผนไว้ว่าจะจัดให้มี 32 บท
  ดูรายละเอียดของวิธีใช้ได้ใน “เกี่ยวกับมิโดะริ” ( ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อนอ่าน)
 • “กิจกรรมการเรียน”
  เป็นอุปกรณ์การสอนที่สามารถนำไปใช้ได้เมื่อต้องการฝึกเฉพาะกิจ เช่นการ “ฟัง” หรือ “พูด” หรือเมื่อมีเวลาเหลือในห้องเรียน หรือจะใช้ประโยชน์ในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่บริษัท
 • “วัตถุดิบ”
  เป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปใช้ในชั่วโมงเรียนได้ เช่น ภาพประกอบ เป็นต้น อุปกรณ์การสอนเหล่านี้สามารถนำไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์การสอนต้นฉบับที่ท่านจัดทำขึ้นเองได้ นอกจากนี้
ข้อมูล
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนประจำวัน เช่น ข้อควรระวังในการสอนภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น