Kỹ thuật sử dụng tài liệu, tư liệu giảng dạy

Chào mừng bạn đến với “Thư viện giáo trình tiếng Nhật ひろば của JITCO”!

 “Thư viện giáo trình tiếng Nhật ひろば của JITCO” là trang web do JITCO (Cơ quan Hợp tác Tu nghiệp Quốc tế Nhật Bản) cung cấp để hỗ trợ người giảng dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh kỹ năng trong và ngoài Nhật Bản.

Thư viện giáo trình tiếng Nhật ひろばcủa JITCO là gì?

Đối tượng
 Trang web này phục vụ cho đối tượng là những người giảng dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh kỹ năng, trong đó gồm cả những người còn ít kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Nhật cho người nước ngoài . Người sử dụng tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ hoặc như một ngoại ngữ cũng có thể sử dụng trang web này.
Ngôn ngữ
 Phía trên bên phải của trang web có nút chọn ngôn ngữ.
*Chúng tôi chỉ cung cấp giáo trình bằng tiếng Nhật, nhưng sẽ cố gắng dùng tiếng Nhật dễ hiểu nhất.
Đăng ký
 Việc đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký thành viên, bạn có thể sử dụng miễn phí toàn bộ giáo trình này.
Ngoài ra, sau khi đăng ký, “My page” sẽ được thiết lập cho mỗi thành viên. Vì thế, nếu lưu giáo trình thường sử dụng vào “My favourite” trong “My page”, bạn sẽ đỡ mất công tìm đi tìm lại nhiều lần cùng một tài liệu.
*Hãy ghi nhớ tên tài khoản và mật khẩu của mình.
Nội dung
 Nội dung của “Thư viện giáo trình tiếng Nhật ひろば” của JITCO” gồm phần “Giáo trình” và phần “Thông tin”. Trong phần “Giáo trình”, lại có 3 loại gồm “Tiếng Nhật cho thực tập sinh kỹ năng みどり”, “Hoạt động học tập”, “Tư liệu”.
Giáo trình
Có thể xem và tải các giáo trình về sau khi đã đăng nhập.
Ngoài ra, tại trang để tải các giáo trình, bạn có thể xem được danh sách về các hoạt động học tập và tư liệu liên quan đến giáo trình đó.

 • “Tiếng Nhật cho thực tập sinh kỹ năng みどり”
  Là giáo trình chính của khóa đào tạo, dùng trong lớp học. Dự kiến có tất cả 32 bài học.
  Cách sử dụng chi tiết cho trang này được giải thích tại “Về みどり”. (Để đọc được, bạn cần đăng ký thành viên.)
 • “Hoạt động học tập”
  Là giáo trình sử dụng khi muốn luyện tập thêm về “ nghe” hoặc “nói”, hoặc khi buổi học còn dư chút thời gian, hoặc để học tiếng Nhật tại các doanh nghiệp.
 • Tư liệu
  Là những tư liệu như hình minh họa có thể sử dụng trong giờ học. Bạn cũng có thể sử dụng những hình minh họa này để tạo giáo trình riêng phù hợp với học viên của mình.
Thông tin
Chúng tôi cung cấp những thông tin hữu ích cho việc giảng dạy hằng ngày như những điểm chú ý khi giảng dạy tiếng Nhật…
Giáo trình phụ