Chính sách riêng tư

1.Thu thập thông tin

 Để sử dụng ”Thư viện giáo trình tiếng Nhật ひろば của JITCO” (dưới đây gọi là “Thư viện giáo trình ひろば”) các bạn vui lòng đăng ký làm thành viên.

 Khi đăng ký thành viên, các bạn xin vui lòng cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau đây:

 • Địa chỉ e-mail *
 • Họ tên
 • Giới tính
 • Năm sinh
 • Tiếng mẹ đẻ *
 • Quốc gia cư trú *
 • Cơ quan trực thuộc *

(*là những mục bắt buộc)

2.Mục đích sử dụng thông tin

 JITCO chỉ sử dụng những thông tin cá nhân thu thập qua việc đăng ký thành viên cho các mục đích sau:

 • (1)Phân tích tình hình sử dụng ”Thư viện giáo trình ひろば”
 • (2)Giải đáp thắc mắc từ những người đăng ký
 • (3)Gửi tới người đăng ký các phiếu thăm dò ý kiến nhằm cải thiện “Thư viện giáo ひろば”
 • (4)Hướng dẫn công việc liên quan đến việc đào tạo tiếng Nhật của JITCO

3.Hạn chế cung cấp thông tin

 JITCO tuyệt đối không cung cấp thông tin thu thập được từ các thành viên đã đăng ký cho bên thứ ba.
Tuy nhiên, ngoại trừ những trường hợp sau:

 • (1)Trường hợp bị yêu cầu phải làm công bố để làm chứng cớ về mặt pháp luật
 • (2)Trường hợp phải cung cấp trong phạm vi cần thiết khi ủy thác cho các công ty tiến hành xử lý thông tin, tổng kết tình hình sử dụng…