ตัวอย่างอุปกรณ์การสอน

สามารถดูตัวอย่างของอุปกรณ์การสอนได้ก่อนลงทะเบียนเป็นสมาชิก

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค “มิโดะริ”みどり

[ตัวอย่าง] 11-1 พูดเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย

วัตถุดิบ