Điều khoản thành viên

Chủ trương trang web

 “Thư viện giáo trình tiếng Nhậtひろば của JITCO” (từ nay trở đi gọi tắt là “Thư viện giáo trình ひろば”) là trang web dành cho những người giảng dạy tiếng Nhật của các cơ quan liên quan trong và ngoài Nhật Bản có đào tạo tiếng Nhật cho thực tập sinh kỹ năng (cơ quan phái cử thực tập sinh kỹ năng, đoàn thể quản lý, cơ quan tiến hành thực tập, cơ quan đào tạo tiếng Nhật…), do Cơ quan Hợp tác Tu nghiệp Quốc tế Nhật Bản (từ nay trở đi gọi tắt là “JITCO”) lập ra và điều hành với mục đích là cung cấp miễn phí giáo trình, tư liệu, thông tin hữu ích… cho việc giảng dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh kỹ năng và giúp sử dụng hữu hiệu những giáo trình này.

Quy định thành viên

 Để sử dụng những giáo trình do “Thư viện giáo trình ひろば” cung cấp, bạn cần phải đăng ký thành viên sau khi đồng ý với quy định thành viên. Thời điểm bạn đăng ký thành viên, được xem là thời điểm bạn đã đồng ý với quy định này.

 Ngoài ra, JITCO có thể thay đổi về quy định này và khi đó, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web này. Sau khi thông báo thay đổi, thời điểm người đã đăng ký truy cập vào trang web này lần đầu và sử dụng trang web sẽ được xem là thời điểm đã đồng ý với quy định đã thay đổi.

 1. Định nghĩa
  Người đăng ký trong quy định này là tất cả những người đã đăng ký thành viên vào “Thư viện giáo trình ひろば”.
 2. Đăng ký thành viên
  Được miễn phí khi đăng ký thành viên. Để đăng ký, bạn cần cung cấp các thông tin cá nhân như địa chỉ e-mai, tiếng mẹ đẻ, cơ quan trực thuộc. Trường hợp phát sinh thay đổi nội dung đăng ký, thì người đăng ký tự thay đổi trực tuyến trên mạng.
 3. Thông tin cá nhân
  Thông tin cá nhân bạn cung cấp khi đăng ký thành viên được xử lý theo “Giấy đồng ý về việc sử dụng thông tin cá nhân”.
 4. Quản lý tài khoản và mật khẩu
  Người đăng ký có trách nhiệm quản lý tên tài khoản và mật khẩu của mình.
 5. Hủy đăng ký
  Trường hợp muốn hủy đăng ký, thì người đăng ký tự đề xuất với JITCO thông qua trang liên hệ của “Thư viện giáo trình ひろば”.
 6. Những hạng mục nghiêm cấm
  Người đăng ký không được có những hành vi sau đây khi sử dụng “Thư viện giáo trình ひろば”.

  • Hành vi xâm hại bản quyền tác giả của JITCO
  • Hành vi phát tán chương trình vi tính có hại…
  • Hành vi phạm pháp hoặc hành vi vi phạm an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục
  • Hành vi lăng nhục, gây tổn thương người thứ ba hoặc JITCO
  • Hoạt động chính trị, vận động bầu cử hoặc những hành vi tương tự
  • Hành vi nhằm mục đích trực tiếp tuyên truyền tín ngưỡng hoặc tư tưởng về một chế độ xã hội nào đó…
  • Hành vi gây cản trở đến việc sử dụng và hoạt động của trang web này hoặc hành vi có khả năng gây ra những cản trở này
 7. Bồi thường thiệt hại, xóa bỏ đăng ký
  Trường hợp người đăng ký có hành vi vi phạm những quy định ghi trên, gây ra tổn hại cho JITCO, thì JITCO có thể yêu cầu người đăng ký vi phạm bồi thường thiệt hại, ngoài ra có thể xoá đăng ký của người đó.

Môi trường sử dụng

 Thuê bao internet để sử dụng trang web, các thiết bị máy vi tính… sẽ do người sử dụng chuẩn bị.
Chúng tôi khuyến khích các bạn nên dùng trình duyệt Windows Microsoft Internet Explorer 7.0 trở lên.

Ngoài ra, một phần của trang web này đang sử dụng dạng tập tin PDF, nên cần có phần mềm Adobe Reader để đọc tệp tin này.

※Về Cookie
Cookie là chức năng cho phép trang web ghi tạm và lưu dữ liệu vào máy vi tính của người sử dụng thông qua trình duyệt, và trang web có thể đọc lại thông tin về người sử dụng từ máy vi tính của họ khi người sử dụng thăm lại trang web . Trên trang web này, chúng tôi sử dụng Cookie để chứng nhận người đăng ký thành viên. Để đăng nhập , bạn cần phải cài đặt chấp nhận Cookie. (Phương pháp cài đặt Cookie xin vui lòng xem tại lệnh đơn “Trợ giúp” trên trình duyệt bạn đang sử dụng)

Những hạng mục miễn trách nhiệm

 • JITCO không phải là đơn vị đảm bảo cho mọi thông tin, giáo trình… cung cấp trên “Thư viện giáo trình ひろば”.
 • JITCO hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi người sử dụng bị tổn hại gì do việc sử dụng “Thư viện giáo trình ひろば”.
 • JITCO hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi có rắc rối gì xảy ra giữa người sử dụng “Thư viện giáo trình ひろば” với nhau hoặc giữa người sử dụng với người thứ ba. Khi có rắc rối xảy ra, những người liên quan hãy tự giải quyết với nhau.
 • Nội dung của “Thư viện giáo trình ひろば” có thể được thay đổi hoặc xóa đi mà không báo trước.
  Ngoài ra, cũng có khi dịch vụ của chúng tôi tạm ngưng do lỗi hệ thống… JITCO sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về tổn hại phát sinh do việc tạm ngưng này.

Quy tắc phụ

Quy định này có hiệu lực thực thi từ ngày 1/9/2010.